Vita - Karolina Kuszyk


Data i miejsce urodzenia:04.07.1977, Legnica
Wykształcenie:
06. 2009 – 01. 2010   
studia trenerskie zakończone certyfikatem trenera kompetencji interkulturowych, Instytut Artop we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie
04. 2005 - 10. 2008
studia doktoranckie na wydziale kulturoznawstwa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
10. 1996 - 12. 2003
studia na Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego - filologia polska, filologia germańska - zakończone uzyskaniem    
stopni magistra
09. 1992 – 05. 1996
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Legnicy
Doświadczenia zawodowe:
od 04.2014 zajęcia ze studentami Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą: seminarium „Przekład literacki”
09.2013 - 07.2014
współpraca z Diakonisches Werk Teltow-Fläming e.V. / program federalny "XENOS - integracja i różnorodność"
07. 2011 - 03.2012
współpraca z TV Berlin – tłumaczenia dla serwisu informacyjnego w języku polskim “European Circle Report”
od 08. 2010                      
berlińska korespondentka miesięcznika “Notes Wydawniczy” - reportaże nt. nowości na niemieckim rynku książki i    
niemieckiego życia kulturalno-literackiego

06. 2010 - 12. 2011   
redakcja polskiej wersji europejskiego przeglądu prasy “Eurotopics” we współpracy z n-ost e.V. i Federalną Centralą    
Kształcenia Obywatelskiego w Berlinie
od 01. 2010        
prowadzenie treningów kompetencji interkulturowych w kontekście polsko-niemieckim, grupy jedno- i dwunarodowe
od 01. 2009         
współpraca z Tropical Islands GmbH – tłumaczenia, opieka nad polską stroną internetową, redakcja pisma dla gości, treningi językowe i interkulturowe dlapracowników
10. 2005 – 11. 2010
lektor języka polskiego jako obcego w szkole językowej Prolog  IH Berlin, realizacja projektów unijnych, m.in. polsko-niemiecko-tureckiego projektu Trialog
od 2001 do dziś        
tłumaczenie tekstów literackich i publicystycznych, współpraca z polskimi i niemieckimi wydawnictwami i instytucjami wymiany kulturalnej, m.in. PWN, W.A.B., MUZA, Książka i Prasa, Agora, Le Monde     Diplomatique, Instytut Polski

uczestnictwo w warsztatach przekładu literackiego, m.in. w Literarisches Colloquium w Berlinie, Instytucie Polskim w Lipsku, Literaturwerkstatt w Berlinie oraz w ramach polsko-niemieckich projektów literackich
06. 2000 – 07. 2001    
asystentka dyrektora produkcji i tłumaczka w firmie Ambra S.A., prowadzenie kursów niemieckiego dla pracowników, Warszawa-Biłgoraj
1999       
praktyka w legnickim tygodniku Konkrety i rozgłośni radiowej Radio Legnica
Stypendia i nagrody:

11.2012
wyróżnienie w konkursie Czytanie, bajanie czasopisma „Charaktery“
06. 2009       
2. nagroda w konkursie poetyckim “Slam poetry języków słowiańskich”, Russisches Theater Berlin
09. 2008        
stypendium na 2-tygodniowy pobyt twórczy w Domu Tłumacza Looren w Szwajcarii
10. 2004 - 06. 2005
stypendium badawcze DAAD / Niemieckiej Fundacji Wymiany Akademickiej

10. 2001 - 06. 2002   
stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe podczas studiów
05. 1995        
2. miejsce w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka  Polskiego, Warszawa
Copyright © 2014  Karolina Kuszyk